ورزشگاه آزادی در فاصله ۷/۵ ساعت تا آغاز بازی ...

ورزشگاه آزادی در فاصله ۷/۵ ساعت تا آغاز بازی  ...
هواداران پرسپولیس

ورزشگاه آزادی در فاصله ۷/۵ ساعت تا آغاز بازی پرسپولیس و السد

هواداران سعی کنند چند ساعت قبل از بازی راهی استادیوم شوند تا آزادی پیش از شروع بازی به طور کامل پر شود

🔴
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 31

ورزشگاه آزادی در فاصله ۷/۵ ساعت تا آغاز بازی پرسپولیس و السد هواداران سعی کنند چند ساعت قبل از بازی راهی استادیوم شوند تا آزادی پیش از شروع بازی به طور کامل پر شود 🔴