گروه داوری بازی پرسپولیس و سایپا در هفته دهم ...

گروه داوری بازی پرسپولیس و سایپا در هفته دهم  ...
هواداران پرسپولیس

گروه داوری بازی پرسپولیس و سایپا در هفته دهم لیگ برتر مشخص شد

حسین زرگر
رضا سخندان
محمد عطایی
سعید رحیمی‌مقدم
اسماعیل صفیری

این دیدار ۵ آبان ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد

🔴
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 19

گروه داوری بازی پرسپولیس و سایپا در هفته دهم لیگ برتر مشخص شد حسین زرگر رضا سخندان محمد عطایی سعید رحیمی‌مقدم اسماعیل صفیری این دیدار ۵ آبان ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد 🔴