قهرمانی‌های تورنمنت چهارجانبه استقلال تو آسیا ...

قهرمانی‌های تورنمنت چهارجانبه استقلال تو آسیا ...
هواداران پرسپولیس

قهرمانی‌های تورنمنت چهارجانبه استقلال تو آسیا همون موقعی رفت زیر سوال که سایت رسمی afc تو یه مطلب گفت آیا پرسپولیس سومین فینالیست ایرانی لیگ قهرمانان می‌شود؟😐😂

🔴
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 20

قهرمانی‌های تورنمنت چهارجانبه استقلال تو آسیا همون موقعی رفت زیر سوال که سایت رسمی afc تو یه مطلب گفت آیا پرسپولیس سومین فینالیست ایرانی لیگ قهرمانان می‌شود؟😐😂 🔴